11 013 човека напуснали 7-те общини за 10 години

За последните 10 години населението на област Кърджали е намаляло с 11 013 души, сочат данните на Териториалното статистическо бюро.
Според статистиците има трайна тенденция за отрицателен прираст на населението.
Разликата между броя на живеещите в 7-те общини граждани с право на глас и вписаните в избирателните списъци се дължи на големия брой изселници, които също имат избирателни права, твърдят от статистиката. Според шефката на бюрото в Кърджали Мария Желева, избирателно право в Кърджалийския многомандатен избирателен район имат 125 511 души. По данни на Главна дирекция ГРАО броят на избирателите, включени в избирателните списъци за обновяване за парламентарните избори през 2013 г. за нашия избирателен район е 255 493.
Броят на гласоподавателите, включени в избирателните списъци за парламентарните избори през 2009 г. е бил 241 084.
Шефа на статистиката в Кърджали смята, че разминаването с ГРАО се дължи на факта, че няма правен регламент, който да отчита починалите лица в чужбина. Близките им нямат интерес да ги отписват от регистрите. Това струва пари, а и не се санкционира липсата на подадени данни. От ГРАО пък не могат да заличат гласоподавател, ако той е починал без необходимия документ.
Разликата в броя избиратели за изборите през 2009 г. и 2013 г. се дължи на демографски фактори (навършили 18 години, починали), на лица придобили или възстановили българското си гражданство, както и на вътрешно миграционни процеси (лица, заявили постоянен адрес на територията на област Кърджали).
hard admin

*

Top