1,3 млн. лева решават водния проблем в село Сърница

Общинският съвет в Минерални бани даде съгласие Общината да кандидатства за безвъзмездна помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ с проекта „Рехабилитация на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до помпена станция Сърница”. Това съобщи кметът на общината Мюмюн Искендер.
Проектът е на стойност 1 320 034 лв. Проектът бе определен като приоритетен за Община Минерални бани.
Вече съм депозирал изготвеното заявление за кандидатстване пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ, добави още общинския кмет.
hard admin

*

Top