18 педагози от „Йовков” повишиха квалификациите си

Осемнадесет педагози от СОУ „Йордан Йовков” в Кърджали участваха в обучение по проект „Квалификация на педагогическите специалисти”. Учителите повишиха своята квалификация по три направления: „Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)”; „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” и „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците”.
Според участниците в проекта, обучението за работа с деца със специални образователни потребности е необходимо за преодоляване на стигмата и съпротивите на приемащата среда-педагози, непедагогически персонал, родители, деца, по отношение на детето.
Участвалите в обучението ще получат сертификат за педагогическа компетентност след разработване и защита на курсова работа по съответната тематика.

—————————————————————–
Посрещнете 8-ми декември със sпециална оферта за всички студенти в хотел Рила

hard admin

*

Top