196 хил. лева за екопътека Айкаас-Калето

На 195 937 лева възлиза проект „Реконструкция на туристическа екопътека Айкаас – Калето”, който ще бъде реализиран от Община Минерални бани.

Проектът е за изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих, заяви кметът на общината Мюмюн Искендер. Той е финансиран по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.

Мюмюн Искендер бе упълномощен от Общинския съвет да подпише Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за получаване на авансово плащане по проекта и обезпечаване на разходите.

hard admin

*

Top