2 118 метра нов асфалт за 6 улици в Прогрес, кметът Акиф Акиф инспектира ремонта

Кметът на Момчилград Акиф Акиф инспектира ремонта и изграждането на уличната мрежа в момчилградското село Прогрес. Там се предвижда реконструиране на шест улици с обща дължина 2 118 метра.

Рехабилитацията на инфраструктура в село Прогрес е част от изпълнението на проекта „Подобряване на средата за живот в община Момчилград” по Програмата за развитие на селските райони.Общата й стойност възлиза в размер на 1 милион и 733 хиляди лева, като сумата се отпуска от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите средства са заделени от държавния бюджет.

Проектът обхваща три населени места – Момчилград и селата Груево и Прогрес. В него са включени още изграждане на 300 м пътна настилка, реконструкция на част от уличното осветление и благоустрояване на междублокови пространства в Момчилград, както и реконструкция на пътното платно в село Груево чрез изграждане на нови два моста.

„Всичко това осезаемо ще подобри качеството на живот не само за живущите в трите населени места, но и за населението на цялата община”, заяви кметът.

Според него лошото качество на пътната инфраструктура може да се реши единствено с набавяне на средства за поетапно обновяване на уличната и паркова инфраструктура, като се даде приоритет на по-натоварени обекти и на тези, които са в окаяно състояние.

hard admin

*

Top