2 450 водолюбиви птици от 17 вида зимуват в Кърджалийско

2450 броя водолюбиви птици от 17 вида бяха регистрирани да зимуват по язовир „Кърджали”, язовир „Студен кладенец” и по поречието на река Арда в Източните Родопи в рамките на ежегодното Средно зимно преброяване на водолюбивите птици. Сред тях отново най-многобройни са Зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos), Кафявоглавата потапница (Aythya ferina) и Речната чайка (Larus ridibundus).
„Тази година по долината на р. Арда се завърнаха да зимуват Шилоопашатата патица (Anas acuta) и включеният в Червената книга на България Бял ангъч (Tadorna tadorna), които не бяха регистрирани от няколко години, но за първи път не е наблюдаван  Поен лебед (Cygnus cygnus), които традиционно зимува тук”, заяви Христо Христов, ръководител на екипа по преброяването и координатор биоразнообразие на проект „Новото Тракийско злато”.
За втора поредна година много висок е броят и видовото разнообразие на зимуващите птици по течението на река Арда в рамките на град Кърджали. Сред тях е наблюдавана и изключително рядка албиносна форма на Белочела водна кокошка (Fulica atra)
За пети пореден път „Новото тракийско злато” се включи в традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което тази година се проведе на 18 и 19 януари 2014 г. Инициативата бе част от младежката образователна програма на проекта и в нея се включиха учениците Саша Солакчиева и Тодор Тодоров от СОУ Отец Паисий и Милена Василева от СОУ П.Р.Славейков, гр. Кърджали.
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. Целите на преброяването са  да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.
hard admin

*

Top