2013-та бe по-добра от 2012-та! Община Кърджали събра 1 млн. лева повече от местни данъци

С близо 1 милион лева повече в сравнение с 2012 година са събрани в община Кърджали от местни данъци и такси през 2013-а. В същото време е преизпълнено и плановото задание за миналата година, като при планирани 7 940 000 лева, в общинската хазна са влезли 8 129 535 лева. В процентно отношение преизпълнението е 102 на сто, съобщи ресорният заместник-кмет на община Кърджали Иван Велев.
Данните сочат, че най-голямо е преизпълнението на плановото задание при данъка върху недвижимите имоти, при който при планирани 1 500 000 лева, са събрани 1 604 442. В сравнение с 2012 година през миналата по този данък са събрани 135 383 лева повече.
След данъка върху недвижимите имоти, като преизпълнение на планираните приходи се нареждат патентният данък – със 104 процента и данъкът върху превозните средства – със 102 процента.
„В сравнение с 2012 година през 2013-а при патентния данък имаме в повече събрани 26 985 лева, при данъка върху превозните средства – 141 264. Най голяма е разликата в събраните средства между двете години при такса битови отпадъци – 543 116 лева в повече в полза на 2013 година. За да се постигнат тези добри резултати в събираемостта на местните данъци и такси, Община Кърджали организира редица мероприятия. Създадохме страница към Дирекция „Местни приходи” към сайта на Общината, в която информираме гражданите относно начина на плащане, размера на данъците, както и сроковете за плащане. Освен това създадохме алтернативни методи за плащане в касите на Изипей и Ипей. Предупреждаваме гражданите с просрочени задължения с известия. Организирахме и среща с работодателските организации, като акцентирахме върху просрочените задължения от бизнеса. Всичко това даде резултати за събираемостта и изпълнението на плановото задание”, обясни Иван Велев.
По думите му, за съжаление и в община Кърджали, както и на всякъде другаде, некоректни платци има. „Техните действия показват едно неуважение и непочтителност към хората, които редовно плащат своите данъци и такси. След срещата с работодателските организации и изпратените известия за просрочени задължения, разчитаме, че нередовните платци ще започнат да погасяват дълговете си. За да не стигаме до принудително изпълнение чрез съдия-изпълнители”, коментира още заместник-кметът Иван Велев.
hard admin

*

Top