2040 фирми подадоха декларации в НАП-Кърджали, срокът е 31 март

2040 е общият брой на подадените декларации от корпоративни клиенти в офиса на НАП в Кърджали до днес. 891 от тях са подадени по електронен път, което представлява 44 % от общо подадените декларации, отчетоха от местния офис на приходната агенция.
Юридическите лица трябва да декларират финансовия резултат и дължимия данък за изминалата година пред НАП, като подадат декларация до 31 март  2014 година, напомнят от НАП Кърджали. Търговските дружества, които не са пререгистрирани в Търговския регистър и не са заличени, също трябва да подадат годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Декларация се подава и от дружествата, които не са осъществявали дейност през 2013 година. Те подават специална декларация – образец 1010а и не са задължени да подават годишен отчет за дейността.
Годишните данъчни декларации на юридическите лица се подават по електронен път, на гише или чрез пощенски оператор. Данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет до 31 март на 2014 година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, ползва отстъпка 1% от годишния корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.
През изминалата 2013 година внесения корпоративен данък в офиса на НАП в Кърджали е бил в размер на 3 764 000  лв., което е  със 145 хиляди лева повече от 2012 година.
hard admin

*

Top