25 милиона лева превръщат Момчилград в строителна площадка! Кметът Акиф Акиф подписа най-мащабния проект на общината

Кметът на Момчилград Акиф Акиф подписа в сряда договора за най-мащабния проект на Община Момчилград – за модернизация и доизграждане на ВиК мрежата в града и за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на стойност  близо 25 млн. лева. По проекта е планирано да бъде изградена нова 5,494 км канализационна мрежа, да бъдат реконструирани 15,3 км канализационна  и 13,303 км водоснабдителна мрежа, да бъде изградена пречиствателна станция в Момчилград.

Предстои провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, строителен надзор и управление на проекта.  Очаква се строително-монтажните работи да стартират през пролетта на 2013 г.  Те трябва да бъдат изпълнени най-късно до 31.12.2014 г. , тъй като европейските норми налагат България да изгради пречиствателни станция до края на 2014 г. в градовете с над 10 хил.еквивалент жители, сред които е и Момчилград.

Безвъзмездната помощ от Кохезионния фонд на ЕС  по проекта е  в размер  на 19 868 000 лева. 4 967 000 лв.  ще финансира  националният бюджет. Около 3% ще финансира Община Момчилград.

hard admin

*

Top