250 души ще работят на Ада тепе, всяко работно място ще генерира още поне три

Между 220 и 250 души ще бъдат наети в рудника при Ада тепе по време на неговата експлоатация, съобщи изпълнителният директор на „Дънди прешъс металс Крумовград” Илия Гърков, цитиран от „Инвестор”. „Всяко отворено работно място в тази промишленост генерира още поне три в различни други индустрии и в сферата на услугите”, коментира той.
Рудникът ще бъде уникален заради отношението към околната среда. Площта му ще бъде три пъти по-малка от първоначалния план – между 75 и 80 хектара.
Очаква се в края на 2015 г. да започне строителството на съоръженията по проекта за добив на злато от Ада тепе. Към момента оценката за инвестицията е 164 млн. долара.
„Няма да произвеждаме крайната продукция злато, а концентрат”, обясни Гърков. Очак­ва се да се добиват между 820 000 и 850 000 тона руда годишно. Концентратът ще е около 10 000 т на година.
Запасите от злато в находището са 27 тона. Има и минимални количества сребро – под 10% от общия продукт. Проектът на компанията е за 12-15 години, като рудникът ще бъде експлоатиран до 10 години.
„Ако сравним с „Елаците” и „Асарел” – те работят по над 20 млн. тона руда годишно. При нас в цялото находище няма толкова – там има между 6 и 7 млн. тона руда. А те преработват толкова за четири месеца”, каза още Гърков.
Одисеята с добива на ценния метал край Крумовград продължава над 10 години. Имаше и протести срещу разработването на находището. През последните години проектът претърпя редица изменения, беше премахната цианидната технология.
На 7 юли Общинският съвет на Крумовград разреши да се изготвят подробни устройствени планове и парцелиране на обектите, които трябва да изгради „Дънди прешъс металс Крумовград”, за да започне експлоатацията на находище Ада тепе. В него има регистрирани 27 т злато, фирмата има 30-годишна концесия, но действията на Общинския съвет реално спираха началото на експлоатацията на златната мина.
24rodopi.com
hard admin

*

Top