30 вида орхидеи цъфтят в Източните Родопи

Близо 30 вида орхидеи се срещат в Източните Родопи, като в момента е периода на тяхното цъфтене. Сред тях са пеперудоцветният салеп (Orchis papilionaceaе), включен в Червената книга на България, орхидеята пирамидален анакамптис (Anacamptis pyramidalis), двурогата и паяковидна пчелици ( Ophris cornuta, Ophrys mammosa). Само в района на Ивайловград се среща и изключително рядката орхидея дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides).

Поради чувствителността си към промените в околната среда, красотата и биологичните си особености, орхидеите са приоритетен обект на природозащита. За опазването на дивите орхидеи в Източните Родопи в района на Ивайловград са обявени защитените териториите „Ликана” и „Дупката”.

hard admin

*

Top