30 човека са се върнали от чужбина, за да работят в „Дънди” в Крумовград

От юли до сега са добити 180 хил. тона руда на Ада тепе

Първият златен концентрат ще бъде произведен през първото тримесечие на 2019 г.

 

Продължава строителството на минно обогатителната фабрика на „Дънди Прешъс Металс – Крумовград” АД на Ада тепе край Крумовград. Повечето от сградите вече са с покриви. Механооборудването и машините са монтирани изцяло. В момента се монтират тръбопроводи и кабели. Някои от цеховете са готови за пускане. Тази седмица ще бъде направен студен пуск, което означава, че няма да се използва руда. Само ще бъдат пуснати машините и замерени параметрите на трошачния цех, инсталацията за обратно запълнение и няколко от подстанциите, каза на среща с журналисти в Кърджали  инж. Любомир Хайнов, оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс – Крумовград” АД.

От 3 юли рудник Ада тепе е в активна работа. Тази седмица е завършило строителството на нов път за достъп до него. Добивът за тази година ще бъде прекратен на 21 декември. Плана, който си е поставил дружеството за 2018 г. ще бъде преизпълнен с 5 процента. От юли до сега са добити около 180 хил. тона руда. При нормално работещо предприятие едногодишния добив е 850 хил. тона. Все още няма работеща фабрика, затова добива на руда е намален, уточни инж. Любомир Хайнов.

Продължава обучението на персонала. Имало е  затруднения с осигуряването на механошлосери и електро и КИП шлосери. За обучението на кадри фирмата  е започнала съвместна програма с Професионалната гимназия за автотранспорт  – основи на механошлосерството. В продължение на  два месеца през нея са преминали 60 човека. За шлосер е назначена и една жена, която много добре се е вписала в колектива.

През тази 17 души са преминали стажантски програми, като 5 от тях са продължили в „Дънди Прешъс Металс – Крумовград”  АД.

Вече сме наели 90 процента от хората. Последни през януари ще започнат работа операторите на обогатителната фабрика. Интервютата са преминали и хората вече са избрани.  Около тридесет човека от Крумовградско, които са били на гурбет в чужбина, са се завърнали и започнали работа в „Дънди Прешъс Металс – Крумовград” АД. Те са едни от най-добрите работници, по-отговорни са, имат различно разбиране как да ценят и пазят инструментите, с които работят, каза оперативният директор на дружеството.

От завърналите се от чужбина има механошлосери, оператори на интегрираното съоръжение и оператори на минно оборудване.

В предприятието ще работят общо 230 човека, пряко заети в рудника, във фабриката, интегрираното съоръжение и администрацията.

Първото тримесечие на 2019 година ще бъде произведен първия златен концентрат  от рудник Ада тепе. Преработката на концентрата и извличането на златото ще бъде в България. Водят се преговори с няколко компании. Коя ще бъде ще се разбере в началото на следващата година, съобщи инж. Любомир Хайнов.

Валери КОВАЧЕВ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *