31 са защитените територии в Източните Родопи, средната възраст на горите – 38 години

В Ардино отбелязаха празника на гората и лесовъдите
 
През програмния период 2014-2020 година в горския сектор ще бъдат финансирани проекти на стойност 76 млн.евро,  съобщи шефът на Регионалната дирекция по горите в Кърджали инж. Фикри Рамаданов.  Общата площ на горския фонд в областта е 186 888 ха, или 4,5% от горите у нас. Залесената площ  е 82,32 % от площта на горската територия. Дървесният запас надвишава 25 млн.куб. метра при средна възраст на горите – 38 години.
В Кърджалийско има 31 защитени територии, включващи 1 резерват, 3 поддържни резервата, 19 природни забележителности и 8 защитени местности. По Европейската екологична мрежа НАТУРА са обособени 7 защитени зони.
Данните бяха изнесени в в салона на читалище „Родопска искра” в Ардино, където се състоя традиционното регионално честване на Седмицата на гората. Тази година кампанията е под мотото „С богатото наследство към отговорно бъдеще”.
Сред официалните гости бяха зам.-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж.Альоша Даков, главният секретар на ИАГ инж. Веселин Рйчев, директорът на Южноцентралното държавно предприятие инж. Айнур Ибрямова, шефът на Регионалната дирекция по горите в Кърджали инж. Фикри Рамаданов, директорът на РДГ в Смолян инж. Венцислав Фурлански.
Тук бяха още кметове на общини, председатели на Общински съвети, ръководители на държавни учреждения на общинско и областно ниво, представители на ЛРС. Сред присъстващите бяха председателят на Окръжната прокуратура в Кърджали Светлозар Лазаров, началникът на ОУПБЗН в Кърджали комисар Христо Тодоров, директорът на ОД „Земеделие” инж. Гюрсел Емин. Тук бе и лесовъд за 2013 година инж. Сашка Иванова, зам. директор на РДГ в Смолян.
Директорът на Държавното горско стопанство в Ардино инж. Ертан Еминов откри събитието и приветства присъстващите гости и колеги с празника на гората.
 „През миналата година на територията на РДГ са възникнали 58 броя горски пожара, при които са засегнати 7963 дка. За Кърджалийска област техният брой е само 16 с 605 дка засегната площ, от които горски територии – 188 дка”, заяви инж. Рамаданов. Като основна причина за възникването на пожарите той посочи небрежност (опожаряване на стърнища, ливади) в близост до горски фонд.
В своето приветствие директорът на Южноцентралното държавно предприятие инж. Айнур Ибрямова заяви, че едва ли има друга професионална гилдия, която да празнува цяла седмица. „Ние горските сме по-широко устроени хора и за това не можем да се съберем в един ден. Необходими ни са седем дни, за да покажем на цялото общество, какво работим, какво правим, да бъдем отговорни, за да може нашите деца да бъдат спокойни”, заяви инж. Ибрямова.
Кметът на община Ардино Ресми Мурад поздрави лесовъдите по повод Седмицата на гората. „За нас е чест да бъдем домакини на такова значимо събитие. Чувствам се съпричастен към всички мероприятия, които се провеждат на територията на общината. Искам да изкажа своята признателност към всички лесовъди, ръководители на ДГС в Ардино през годините за техния огромен принос за обогатяването на горския фонд в нашата община”, каза в приветствието си Мурад . Той отправи апел към всички ръководители в горския сектор да поощрят дейностите за преработването на дървения материал.
В изпратения по повод събитието Поздравителен адрес изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Григор Гогов  подчертава, че лесовъдите и горските служители носят огромна отговорност за ефективното стопанисване и управление на горите. „Нашата цел като истински професионалисти е да отговорим на нуждите  и очакванията на обществото, свързани с повишаването на екологичните, социални и икономически функции на гората. Наше е отговорността това богатство да се управлява професионално от стабилен горски сектор, да бъде ефективно стопанисвано и обучавано за следващите поколения”, се казва в него. Поздравителен адрес бе получен и от регионалната централа на КНСБ в Кърджали.
Тази година Седмицата на гората съвпада с няколко  тематични  годишнини. През 2014 г. се отбелязват 135 години от създаването на Централната горска служба, 115 години горски печат и 105 години лесовъдска организация. За първи път Седмица на гората се чества през 1925 година, когато по инициатива на Дружеството на лесовъдите в България се провежда така нареченият празник за залесяването. Втората световна война спира нейното провеждане за повече от десетилетие. Празникът на гората и лесовъдите е възобновен през 1956 г.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top