35 домашни санитари ще помагат на възрастни хора и деца с увреждания в Момчилград

35-ма домашни санитари ще помагат почасово на възрастни и деца с увреждания в община Момчилград през 2013 г. по проект, който спечели общината. Назначаването им става възможно по проекта „Качествен живот в общността”, схема „Помощ в дома” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”.
Санитарите ще бъдат включени в звено за услуги в домашна среда. Те ще работят почасово – на база на индивидуалните планове за нуждата от грижи, които ще бъдат изготвени. В проекта е заложено да оказват помощ, свързана с лична хигиена, бит и социално включване. Предстои подписване на договора с договарящия орган – Агенцията за социално подпомагане.
hard admin

*

Top