4-ма останаха съдиите в Административния съд, ВСС съкрати една щатна бройка

Висшият съдебен съвет (ВСС) съкрати щатната численост на Административния съд (АС) в Кърджали с една длъжност.

След като съдия Дичо Дичев преминал на работа в Апелативния съд в Пловдив, длъжността „заместник на административния ръководител” останала свободна.

На свое заседание ВСС реши да закрие щата.

В момента в АС-Кърджали работят четирима съдии.

hard admin

*

Top