4 прашни дни в Кърджали в последната седмица

Увеличават се дните с наднормено запрашване на въздуха в Кърджали, предупреждават от Изпълнителната агенция по околна среда.

Фини прахови частици в повече са регистрирани от автоматичната измервателна станция в квартал „Студен кладенец” в 4 от дните на последната седмица – 30 и 31 октомври и 2 и 3 ноември. Стойностите са между 1,05 и 1,2 пъти над средноденонощната норма за замърсителя.
hard admin

*

Top