41 деца от различни етноси се учат на толерантност в Звездел

41 деца от 4 до 7-годишна възраст от ЦДГ „Щастливо детство” ще се запознаят с традициите и обичаите на различните етноси.
Забавачката в момчилградското село Звездел спечели проект „Шанс за детската толерантност”, финансиран от Министерството на образованието и науката”, за развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства.
Преки участници са още родители и учители, които трябва да повишат компетентността си за работа в мултикултурна среда.
Встъпителната конференция се проведе в сряда в залата на читалище „Алеко Константинов” в село Звездел с участието на зам.-кмета Ерол Мехмед, служители на общинска администрация, деца, родители и педагози.
Проектът ще даде възможност за сформирането на детски клубове, в които са включени деца от български, турски и ромски произход. В съвместната работа те ще усвояват модели на поведение като запознаване с обичаите и традициите на етносите и преодоляване на насадени предразсъдъци спрямо другия етнос. Малчуганите ще участват в селищни и национални празници. Предстоят им посещения на музеи, религиозни храмове и културно-исторически забележителности, както и срещи с историци и духовни лица. Клуб на родителите пък ще ги запознава с най-интересните моменти от възникването на различните религии и честването на традиционните празници.
Продължителността на проекта е за 8 месеца, като отпуснатите средства са в размер на 9 000 лв. от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

—————————————————————–
Посрещнете 8-ми декември със sпециална оферта за всички студенти в хотел Рила

hard admin

*

Top