413 ученици напълниха стаите в СОУ „Васил Левски” в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

С издигане на националния флаг и посрещане на училищното знаме започна празникът за откриване на новата учебна година в СОУ „Васил Левски” в Ардино.
 „Вие днес прекрачвате прага на училището и поемате по един дълъг път, водещ към знание и наука, към нови хоризонти, към задължения и отговорности. Нека взаимно се учим едни от други, вървейки заедно по този път”, с тези думи се обърна към първокласниците директорът Аника Петрова. Тя пожела успех на всички ученици.
„Образованието ще се превръща все повече в условие за успех и развитие на всяко семейство, град, община и страна”, каза още Петрова.
413 са учениците, които ще бъдат обучавани от 1 до 12 клас в СОУ „Васил Левски”. Тази година към училището се присъединиха и учениците от Професионална гимназия „Хр.Смирненски”. 32 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. С рецитал те поздравиха по-големите ученици и бъдещите си учители.
След като директорът Аника Петрова плисна менчето с вода пред първокласниците, те тръгнаха, водени от класните си ръководители, към учебните стаи, преминавайки през шестица, оформена от цветя и под звуците на първия звънец. По стар български обичай първокласник получи ключа на знанието.
Официални гости на тържеството бяха председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, секретарят на община Ардино инж. Кемал Алиев и много родители. Сезгин Байрам прочете Поздравителен адрес до учениците, учителите и родителите от името на кмета на общината Ресми Мурад и от свое име.
24rodopi.com
hard admin

*

Top