424 ученици преминаха успешно практика при 74 работодатели

В Кърджали се проведе Регионална конференция на наставниците и учителите по проект „Ученически практики”. В работата на форума взеха участие директори на професионални гимназии, консултанти, наставници и учители. На конференцията бяха представени целите и дейностите на проекта, дискутираха се въпроси, свързани с ролята на наставниците и наблюдаващите учители.
Проект „Ученически практики” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта е подобряване качеството на професионалното образование и обучение (ПОО), чрез усъвършенстване на практическото обучение на ученици от системата на ПОО в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
В област Кърджали всички професионални гимназии -13, се включиха в проекта през учебната 2012/2013 г. Общо 424 ученици преминаха успешно практика при 74 работодатели.
Участниците във форума споделиха положителен опит и изразиха удовлетворение от участието си в ученическите практики. Работните групи проведоха дискусия  за оптимизиране ролята на  наставниците и наблюдаващите учители. Всички имат готовност за стартиране на дейностите през 2013/2014 учебна година и за  продължаване на доброто партньорство между бизнеса и професионалните гимназии. 
Предстоят още две важни събития.
На 11 октомври 2013 г. в София ще се проведе Първа секторна конференция, в която от област Кърджали ще участват 7 професионални гимназии и 9 представители на бизнеса в професионалните направления „Туризъм”, „Лека промишленост” и  „Стопанско управление”. От 18 до 20 октомври 2013 г. ще се проведат Дни на професиите в гр. Сливен, на които ще се представят професионалните гимназии, участващи в проекта.

—————————————————————–
Посрещнете 8-ми декември със sпециална оферта за всички студенти в хотел Рила

hard admin

*

Top