500 самодейци превръщат Кърджали в букет от култури

За 8 юни е предвиден Петият национален етнофестивал „Кърджали-столица на толерантността”. Той се организира от Община Кърджали и Народно читалище „Юмер Лютфи 1993″. Етнофестивалът се провежда под егидата на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис. Той ще се открие в 14 часа в Дома на културата в Кърджали. Тази година в концертната програма ще вземат участие над 25 фолклорни ансамбли, представящи различните етноси в България. На кърджалийската сцена ще се изявят над 500 фолклорни самодейци от цялата страна.

В тази връзка секретарят на читалище „Юмер Лютфи 1993″ г-н Мюзекки Ахмед отбеляза, че преди 5 години този фестивал се е провеждал като Регионален фестивал на художествената самодейност, когато се решава да прерасне в Национален етнофестивал „Кърджали-столица на толерантността”.

Той се провежда всяка година в началото на месец юни. Интересът към фестивала нараства, тъй като наред с регионалните фолклорни състави сцената събира различни художествени ансамбли от Северна България, Сливен, Хасково, София и други части на страната.

„Кърджали винаги е бил столица на толерантността. В града се провеждат много фолклорни фестивали през годината, но този фестивал има особен смисъл. Ние с него искаме да покажем, че културата на отделните етноси в България представлява пъстър букет, който е част от националната култура. Ние смятаме, че всеки етнос в България може да съхрани и развие културата си, като част от общата национална култура”, заяви Мюзекки Ахмед.

hard admin

*

Top