500 са водоемите в Кърджалийско, стопаните искат гравитачно напояване

Да бъде изработена Програма за приоритетно гравитачно напояване на земеделските земи в планинските и полупланинските райони. За това настояват специалисти и фермери от Кърджалийско. Според тях помпеното напояване постепенно отмира, заради високите цени на енергийните източници.

Необходимо е усъвършенстване и на нормативната уредба за собствеността на напоителните съоръжения. Те трябва да минат под една шапка. В момента за тях отговарят както държавната фирма „Напоителни системи”, така и дружество на МЗХ „Земинвест”, което стопанисва по-голяма част от микроязовирите и малките язовири. Само на територията на област Кърджали те са 500, отбелязва „Стандарт”.

„Това разделение често води до различни неуредици. Например, половината от яз. “Бенковски” с 8 млн. куб. м вода е на „Земинвест”, а стената – на „Напоителни системи”. Ако се наложат ремонтни и възстановителни работи на водоземната кула, трябва да преодолеем куп проблеми, защото тя е в собствеността на „Земинвест”, обяснява Никола Матев – началник район „Напоителни системи” – Кърджали, поделение на клон „Горна Тунджа” Стара Загора.

Родопчани от Кърджалийско приветстват намерението на земеделския министър Димитър Греков да превърне поливното земеделие в приоритет. Според тях важно е да се възстанови закритата преди години Агенция по хидромелиорация.

За да се стимулират стопаните да ползват напоителните съоръжения и увеличават поливните площи, трябва да има различни икономически лостове, примерно доплащане, както за земеделски площи. „Ако се приеме 40-50% от поливната вода да се дофинансира на база сключени договори, ползвателите ще бъдат заинтересовани да са коректни платци за извършената услуга. В противен случай ще продължава недоброто събиране на приходите, трудно ще се противодейства на кражбите на вода и тръби, и ще се върви към бавното ликвидиране и на малкото останали напоителни полета”, смята Матев.

В момента в Кърджалийско от фирма „Напоителни системи” са обхванати едва 2 500-3 000 дка при 80 хил. дка преди 40 години. През 2013 г.поливни дейности се извършват предимно в землищата на селата Звиница, Нановица, Даскалово, Петелово и около Бенковски. Първите стъпки на министър Греков за възстановяването на хидромелиоративната система на България дава надежди на фермерите. Те очакват, че в следващия програмен период ще бъдат осигурени предвидените над 200 млн. евро от ЕС. „С тези средства могат да бъдат довършени някои обекти в страната какъвто е и яз. Люляково в Източните Родопи, който би обезпечил гравитачно напояване на 4 хил. дка земеделски площи”, уточни Никола Матев – началник район „Напоителни системи” – Кърджали.

hard admin

*

Top