500 сигнали за 4 години срещу местната власт

Около 500 сигнали и жалби срещу местната власт са били получени в Областната администрация в Кърджали по време на мандата на Иванка Таушанова, обявиха от бившето ръководство. „Първата година особено, бяхме засипани със сигнали от граждани, много от които насочвахме към съда”, допълни бившият заместник областен управител Асен Тюрдиев.
hard admin

*

Top