54 на сто от кърджалийци имат достъп до Интернет

През 2012 г. в област Кърджали 54 на сто от домакинствата имат достъп до интернет.43,9% от населението на възраст 16 – 74 навършени години използва редовно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично), като най-активни са младите.
Това сочат данни на Териториалното статистическо бюро в Кърджали.
Посочва се също, че 78,9 % от населението на възраст 16 – 34 навършени години използва редовно интернет.83,3 % от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа.
От ТСБ информират,че 16,5% от населението на възраст 16 – 74 навършени години си взаимодейства с обществените институции по интернет.Това сочат регионалните данни от последното изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата, което се провежда ежегодно по обща методология във всички държави – членки на Европейския съюз.
През 2012 г. 76% домакинствата в Европейския съюз имат достъп до интернет. Данните по страни, разкриват големи различия между първите : Холандия (94%), Люксембург (93%), Дания и Швеция (с по 92%) и последните: България (51% ), Гърция и Румъния (с по54%).Нивото на показателя у нас още е ниско, но не е за подценяване тенденцията за много бързо навлизане на новите технологии.
За пет-годишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в България се е удвоил.В периода 2010-2012 г. домакинствата в област Кърджали , с достъп до интернет, бележат впечатляващ ръст от 42,5 процентни пункта, като през 2012 г. този показател за областта (54 %) вече е по-висок от средния за страната.
Георги Кулов
hard admin

*

Top