57 лични асистенти в Момчилград, само за 5 дни са назначени 14 безработни

От началото на септември 14 безработни от община Момчилград са назначени като лични асистенти по проект „Подкрепа за достоен живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Така целевата група на услугата „Личен асистент” е увеличена на 57 души, които ще обслужват 57 потребители. Срокът на проекта пък е удължен до 31 декември 2014 година, съобщиха от пресцентър на Общинска администрация.
Потребители на услугата са хора с трайни увреждания, в т.ч. и деца, нуждаещи се от постоянна грижа. Услугата се предоставя по 6 часа дневно в работните дни на седмицата. Община Момчилград работи по проекта “Подкрепа за достоен живот” от две години насам след поетапно удължаване на сроковете му. Предлаганата социалната услуга е превенция на риска от настаняване в специализирани институции. Тя обаче се фокусира и върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица с тежки увреждания, чрез създаване на възможности лицето с трайни увреждания само (или чрез своя законен представител), да получи право на индивидуален бюджет за ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната услуга да бъде организирана във времето.
Услугата „Личен асистент” е от изключително важно значение както за потребителите, така и за асистентите, тъй като обхваща лица в тежко здравословно състояние, за които се грижат предимно техни роднини или близки. Откакто стартира проектът са наети повече от 100 безработни лица, регистрирани в дирекция “Бюро по труда, отбеляза Ваня Петрова, експерт в сферата на социалните дейности към община Момчилград.
24rodopi.com
hard admin

*

Top