61 паркоместа на търг

Община Крумовград вади на търг терен с 61 броя паркоместа. Площта е 2 794 квадратни метра, а началната месечна тръжна цена е в размер на 2 319 лева без ДДС, съобщиха от общинската администрация.

Теренът разполага с 4 паркоместа за автобуси, 2 за инвалиди и 55 за леки автомбили.
Общинският имот, целият с площ от 4 903 кв.м, може да бъде нает до реализирането на подробния устройствен план, но не повече от 10 години.
Търгът е с явно наддаване, като депозитът за участие е в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена. Наддаването ще се проведе на 5 февруари от 10 часа в залата на Общинска администрация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *