68 с лични асистенти в Крумовград

67 лични асистенти се грижат за 68 лица в община Крумовград по проекта „Подкрепа за достоен живот”. Той е по схема „Алтернативи” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Бенефициентите по програмата са с решение на ТЕЛК. Осем от тях са деца. „Ежемесечно правим проверки на място относно коректното изпълнение на програмата и досега сме нямали никакви забележки. Тя се приема изключително добре от потребителите й”, коментира администраторът по проекта Айхан Курт.

hard admin

*

Top