77 млн. лева преходна национална помощ за тютюн дават на земеделци

Право на подпомагане имат стопани, които са отглеждали поне една година през периода 2007-2009 година

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди 77 млн. лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за Кампания 2019 г. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г., и продукцията им изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на Българската агенция за безопасност на храните. И третото условие – е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 хектара, уточняват от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите.

Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен (1-3 класа) тютюн по сортови групи през референтния период, съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени от Фонд „Тютюн“. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките три години от референтния период, помощта се определя въз основа на средногодишното количество изкупен тютюн по сортови групи за годините, през които е отглеждал тютюн.

Ставките за всяка от сортовите групи тютюн ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *