82-годишният бай Райко от Жълтуша – ключова фигура в корупционен скандал в Пловдив

82-годишният Райко Борисов от кърджалийското село Жълтуша се забърка в голям корупционен скандал в Пловдив.
Директорът на Института за изследване и развитие на храните (ИИРХ) в Пловдив – доц. Наньо Нанев, е извършил финансови нарушения най-малко за 240 хил. лв. За това алармира доц. Христо Бозуков, председател на Селскостопанска академия (ССА), под чиято шапка е научното звено, цитиран от вестник „Марица”. Там е извършен вътрешен одит, а за злоупотребите ще се сезира Икономическа полиция. За по-малко от половин година това е второто установено нарушение в институт от системата на ССА в Пловдивска област. В края на ноември 2013 г. се разбра, че бившият директор на Института по растителни и генетични ресурси (ИРГР) в Садово проф. Сийка Стоянова е ощетила института с 247 152 лв.
Сега най-драстичната издънка в ИИРХ е във връзка с ремонт на акредитираната лаборатория. За целта доц. Нанев е наел в края на миналата година без обществена поръчка фирма “Крис 09” ЕООД, макар че законът изисква при сума над 200 хил. лв. да се обяви такава. След установяване на нарушенията доц. Христо Бозуков издава заповед договорът да се прекрати, а на фирмата да се изплатят извършените до момента дейности. От приемателно-предавателния протокол става ясно, че са изплатени повече средства с над 20 хил. лв., като са начислени по-големи стойности на материали и труд, въпреки, че в приложението към договора са посочени други. Това означава, че Нанев е ощетил ИИРХ, респ. ССА, най-малко с 20 хил. лв. В същото време учените са под напрежение, тъй като заради орязания бюджет на академията за 2014 г., парите за заплати ще стигнат до юни-юли.
Комисията е установила, че освен финансовите нарушение, ремонтът на лабораторията е извършен некачествено, защото от таваните вече е протекло. Има международни стандарти, на които трябва да отговаря една микробиологична, аналитична или биохимична лаборатория. Да се направи такава лаборатория, е скъпо удоволствие и трябва да има визия какво се очаква от нея. Не може с една ръка обикновена боя да се извърши освежаващ ремонт. Необходими са специални бои, които са газо -и паронепроницаеми, тъй като се работи с химикали. Иска се климатизация на помещението и специална дограма. Тук не може да се разбере какво е направено. Освежени са стените, а на едно-две места са сложени плочки, и то розови. Кой слага розови плочки в акредитирана лаборатория, това го няма и по българските стандарти, недоумяват учените. Другото недоразумение в ремонта на лабораторията, е поставянето на плътни врати, а те задължително трябва да са стъклени. В количествено-стойностната сметка не е отбелязано каква е дограмата, което поражда съмнението от нейната функционалност.
Фирма “Крис 09” ЕООД е регистрирана в с. Жълтуша, обл. Кърджали. Според портала за фирмено разузнаване ДАКСИ, едноличен собственик на капитала е 82-годишният Райко Борисов Славилов, а управител Наско Ангелов Богданов (35 г.). От съдебната регистрация е видно, че фирмата упражнява всякакви други дейности, но не и строителни. ДАКСИ подсказва също, че дружеството има данъчни задължения към НАП Пловдив в размер на 41 112 лв.
hard admin

*

Top