87 480 000 лева правят Кърджали лъскав и светещ

87 480 000 лева ще променят облика на Кърджали до 2020-та година. 8 200 000 лева ще бъдат усвоени за обновяване на обществени проекти и пространства, а 7 600 000 лева – за обновяване на обществени сгради. Мостовете на Арда ще бъдат ремонтирани, а при необходимост ще започне градежът на ново съоръжение между двамата бряга на реката.

2 милиона лева ще струва ремонтът на стадион „Дружба”, след което Кърджали отново ще стане желана база за подготвителни лагери от футболните клубове в страната и Балканите. Проектът е заложен в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Кърджали. Неговото обществено обсъждане в понеделник вечерта премина при голям интерес.

Добрата новина за децата в града край Арда е, че детската железница в парк „Простор” също ще бъде основно ремонтирана. Предвидени са 300 000 лева.

На обсъждането на интегрирания план присъстваха зам.-кметовете на община Кърджали Юсеин Ахмед и Иван Велев, секретарят на общината Сезгин Бекир, общински съветници от БСП, ГЕРБ и ДПС, експерти от Общинска администрация и граждани. Бяха обсъдени планиране и финансово осигуряване на  ресурсите за устойчиво развитие на Кърджали за плановия период 2014 – 2020 година.

Сред значимите проекти, които трябва да променят облика на областния град са обновяване на парковете  “Простор”  и “Горубсо”, реконструкция на стадионите “Дружба” и “Горубсо” и спортния комплекс “Арпезос”, изграждане на зелен изолационен пояс около жп линията и други, обновяване на сградите на училищата.

В квартал “Възрожденци” са предвидени интегрирани проекти за саниране на жилища, ремонт и рехабилитация на пасарелката и Въжения мост.

Целият план за възстановяването на Кърджали включва общо 36 проекта, разделени в 3 зони.

4 325 000 лева са заложени за строителство, рехабилитация и реконструкция на градски улични мрежи и въвеждане на енергоефективно улично осветление, озеленяване и други мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение и мониторинг на обществени места и др., включващи следните улици и прилежащи тротоари и кръстовища: ул. „Кап. П.Войвода”, ул.”Опълченска”, ул. „Здравец”, ул. „Стадионска” и ул.”Одеса”, ул. „Стадионска”, „Георги Кондолов”, „Отец Паисий”, ул. „Кубрат”, ул.”Металург”, ул. „ Брацигово”;Рехабилитация/ реконструкция на: кръстовище на ул. „Булаир”, ул. „Кап. П.Войвода” и бул. „Беломорски”. С 5 950 000 лева ще бъдат ремонтирани спортният комплекс „Арпезос” и стадион „Горубсо”. 2 000 000 лева са за рехабилитация на уличната мрежа.

С 3 500 000 лева ще се пристъпи към рехабилитация на: бул. „Сан Стефано”, ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Незнаен воин”, „Антим  I” и „Г.Бенковски”, ул. „Самуил”, бул.” Тракия”, ул. П.Р Славейков, ул. „Руен”, ул. „Драва”ул. „Плиска”, ул. „Васил Априлов”, ул. „Владая”,ул. „Миньорска”,ул. „Полковник Дервингов”, ул.”Васил Левски”,ул. „Кубрат”, ул.”Тутракан”, ул. „Ген. Делов”, ул.”Дедеагач”, ул. „Пейо Яворов”, ул. „Т. Каблешков”, ул “Осогово”.

За обновяване на парковете „Простор” и „Горубсо” са предвидени по 1 850 000 лева. За „зелената зона” в квартал „Студен кладенец” ще бъдат усвоени над 1 милион лева.

 

! под снимката:

Момент от обсъждането на интегрирания план

 

 

!!! в каре към челото:

 

Изграждат още улици във „Възрожденци”

 

В обособените Зони за въздействие бяха дискутирани групи интегрирани проекти, обхващащи мерки за подобряване и развитие. Сред основните проекти, предвидени за реализация в следващия планов период са:

Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи връзки между двата бряга на р. Арда.

Ремонт и обновяване на обекти на образователната инфраструктура.

Ремонт и реконструкция на улична мрежа и осигуряване на паркоместа.

Обновяване на сграден фонд и публични пространства, прилежащи към бул. „Христо Ботев”.

Ремонт и обновяване на обекти на социалната инфраструктура.

Обновяване и ремонт на детски площадки.

Не на последно място планът предвижда ремонт, изграждане и реконструкция на основни и второстепенни пътни артерии на кв. „Възрожденци”

hard admin

*

Top