9 700 човека питат: Крумовград или лунен пейзаж!?

Измененията в ландшафта ще бъдат необратими, възможни са свлачищни процеси, се казва в доклада за ОВОС

 

Петър КАЛЧЕВ

 

В златодобива на Ада тепе няма да се използват цианиди, но измененията върху ландшафта ще бъдат преки и районът ще изглежда като лунен пейзаж. Това заявиха за „24 х 7 Родопи" от „Зелени Балкани".

Това било отбелязано и в доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище "Хан Крум" в Крумовград. Анализът е направен през декември 2010 година и приет от екоминистерството в началото на тази година.

„Измененията по същество ще бъдат необратими, тъй като след приключване на

експлоатацията, ландшафтът на територията на инвестиционното предложение ще

остане в изменено състояние.

Поради оформянето на дълбок котлован е възможно да се провокират до известна степен ерозионни и свлачищни процеси, но само в границите на рудника", се казва в доклада.

Той ще бъде представен за обществено обсъждане в Крумовград и околните села. Очаква се това да стане през март.

При първия опит да спечелят крумовградчани на своя страна, от компанията „Дънди" срещнаха отпор. 9 700 човека се подписаха срещу златодобива. Подписката се съхранява при председателя на Общинския съвет Метин Байрамали.

„По време на експлоатацията при стриктно спазване на предвидените в

инвестиционното предложение технологии, при които съдържанието на вредни

вещества във въздуха и водите ще бъде в рамките на пределно-допустимите концентрации, не се очаква негативно въздействие върху флората и растителността в съседните на инвестиционното предложение територии", се казва още в доклада приет от МОСВ.

Спасов

*

Top