90 години НЧ Бяло Море – Черничево

Настоятелството на НЧ “Бяло Море” – Черничево ви кани да отпразнуваме заедно “90 години НЧ “Бяло Море” – 1929 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *