Автобуси articles

Автобуси

Разписание София – 4:30 /ежедневно/ Велико Търново – 5:15 /ежедневно/ Пловдив – 6:00 /ежедневно/ Плевен – 7:00 /ежедневно/ Хасково – 8:00, 14:00 /ежедневно/ Кърджали – 7:15, 7:45, 8:15, 8:32, 8:45, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 17:00 /ежедневно/ Кърджали – 15:10 /понеделник, сряда, петък/ Ивайловград – 15:20 /ежедневно/ Ивайловград – 8:05 /понеделник, сряда, петък/ Долна

Top