Съдебна палата articles

Съдебна палата

Съдебната палата на град Крумовград се намира в самия център на града (срещу сградата на общината)   За контакти Председател: 03641 / 7591 Съдия по вписванията: 03641/ 7441 Държ.съдебен изпълнител: 03641/ 7434 Адм.секретар и бюро “Съдимост”: 03641/ 7592 Гл. счетоводител: 03641/ 7593 Съдебни секретар-протоколисти и деловодство: 03641/ 7593 Секретар съдебно-изпълнителна служба: 03641/ 7429 Факс: 03641/

Top