Обувни articles

Крумица АД

Крумица АД (бивше ДПП) е предприятие със дейност производство на обувки и изделия от кожа /чанти, куфари, облекла и др. кожени галантерийни изделия/. Работим и на ишлеме само за обувки – кроене и ушиване. Предприятието се намира близо до Сутекс ООД и ВиК Телефон: 03641/ 21 14; 21 13; факс: 34 26

Top