Фирми articles

БУЛСЛЕЙТ ООД

Фирма БУЛСЛЕЙТ ООД се занимава с добив и обработка на скално – облицовачни материали предимно бежов и зеленикав риолитов туф. Материалите се предлагат както в стандартни размери, така и по спецификация на клиента. Фирмата добива и обработва скално – облицовъчни материали от риолито – андезитова туфа – “КУЛА” – / Бежов риолитов туф с кафяви

"БКС" ЕООД

“БКС” ЕООД се намира в края на града по пътя Крумовград- Аврен Дружеството притежава мощности (техника, транспорт, складови помещения). Заетите са над 80 души.

Крумица АД

Крумица АД (бивше ДПП) е предприятие със дейност производство на обувки и изделия от кожа /чанти, куфари, облекла и др. кожени галантерийни изделия/. Работим и на ишлеме само за обувки – кроене и ушиване. Предприятието се намира близо до Сутекс ООД и ВиК Телефон: 03641/ 21 14; 21 13; факс: 34 26

Клант Крумовград

Трикотажна фабрика Клант е спациализирана в производството на трокотаж. Фирмата работи на ишлеме като изнася продукцията си зад граница. Фирмата се намира в централната част на града, близо до бюрото по труда…

Сутекс Крумовград

Сутекс Крумовград е предприятие специализирано в производството на горни и трикотажни изделия. В предприятието работят на 300 работници. Фирмата работи с някои от големите производители на спортна конфекция като Nike, Adidas и др… Предприятието се намира в края на града, в близост до ВиК…

Top