EVN готова за зимата в Родопите

Преди началото на зимния сезон EVN България взе специални мерки за работа на територията на областите Смолян и Кърджали. В Смолянско бяха инспектирани 1300 трафопоста, а в Кърджалийско 650. Клони на дървета в близост до електропроводи бяха окастрени превантивно.
Във всички Клиентски енергоцентрове и складове по места бяха доставени допълнително материали и техника, специализирани автомобили, студозащитно облекло за служителите, моторни шейни за труднодостъпните райони.
При зимни условия в Югоизточна България дават дежурства 950 сътрудници от всички дежурни екипи. При извънредни метеорологични условия могат да бъдат мобилизирани допълнително 1578 души за поддържане и възстановяване на ел.захранването.
За овладяване на кризисни ситуации се разчита и на доброто и ефективно взаимодействие между отделните звена в дружеството и извън него.
На клиентски номер 07001 0007 (на цената на един градски разговор) гражданите могат да получат информация за аварии, които са в процес на овладяване, и да сигнализират за нововъзникнали проблеми.
За района на Крумовград гражданите могат да сигнализират и на телефон 03641 7268

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top