EVN: Само 53-ма кърджалийци извършиха самоотчет на своите електромери към 31 юли 2013 г.

Подадените декларации са значително по-малко спрямо предоставените декларации при предишната смяна на цена на електроенергия
 
Както EVN България вече  информира, във връзка с промяната на цените на електроенергията от 1 август 2013 г. битовите и малките стопански клиенти имаха възможност да отчетат сами показанията на електромерите си към 31 юли 2013 г. Предоставянето на данните се извърши посредством попълване на декларация във всеки EVN Офис в периода от 1-ви август до 5-и август  2013 г. включително (без събота и неделя).
Предоставените декларации с попълнени показания са общо 758 броя. По отделни области в съответните EVN Офиси са подадени следния брой декларации:
 
•          Област Пазарджик – 109 бр.
•          Област Пловдив – 184 бр.
•          Област Смолян – 34 бр.
•          Област Хасково – 106 бр.
•          Област Кърджали – 53 бр.
•          Област Стара Загора – 75 бр.
•          Област Сливен – 38 бр.
•          Област Ямбол – 52 бр.
•          Област Бургас – 107 бр.
 
Те са значително по-малко в сравнение с подадените декларации при предишната промяна на цена през март 2013 г., когато бяха подадени 3622 декларации.
След предоставяне на данните от самоотчета дружеството ще вземе предвид показанията и ще фактурира консумираната електроенергия до 31 юли 2013 г. включително по старите цени, а след тази дата – по новите тарифи, определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Предоставените показания клиентите ще получат в следващата си месечна фактура.
EVN България напомня, че самоотчитането няма задължителен характер и се извършва само по желание от страна на клиента. Отчитането на електромерите от клиентите е допълнителна възможност, която EVN България предоставя от години, като тя по никакъв начин не отменя осъществяването на регулярния месечен отчет от страна на дружеството.
За всички клиенти, които не са пожелали да отчетат сами електромерите си към 31 юли 2013 г., важи следният принцип, който се прилага успешно от няколко години при смяна на цени:
•          Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юли 2013 г. до 31 юли 2013 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.
•          Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 август 2013 г. до датата на отчитане през август 2013 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.
Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.
 
Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 31 юли 2013 г. включително и потребление по нови цени от 1 август 2013 г. Тези фактури предстои да се заплащат след 1 септември 2013 г.
Актуалните цени на електроенергията са в сила от 1 август 2013 г., определени с решение на ДКЕВР.
hard admin

*

Top