EVN с хеликоптер срещу аварии в Кърджалийско

Ниските температури, обилните валежи и високата вълна по поречието на реките Върбица и Перперешка са рискови фактори за ВиК мрежата и достъпът до помпените станции, особено в заливаемите зони, трябва да бъде подсигурен, подчертаха от фирмата. Това бе отбелязано на среща при областния управител Иванка Таушанова.

От ЕVN съобщиха, че наред с високопроходимата техника, вече имат възможност да ползват и хеликоптер в труднодостъпните райони. Областният управител обърна специално внимание върху непочистените дъждоприемни шахти, канавки и водостоци, контрола върху микроязовирите и задължението на общините да съгласуват всички укрепителни работи в коритата на реките с Басейнова дирекция.—————————————————————–
Обичате спорта и не пропускате да следите любимците си?

Advertisement

hard admin

*

Top