EVN: 48. 63 лв. средно за декемврийския ток

При над 48% от клиентите на EVN България консумацията на електроенергия за декември е в рамките до 300 киловатчаса. Това показва анализът на дружеството за потреблението и средните месечни сметки сред битовите клиенти за последния месец на м.г. Така половината от клиентите имат средна фактура за потребена електроенергия от 19,96 лв. без ДДС.

По-голямо потребление – от 300 до 1000 киловатчаса за декември се отчита  при 28,3% от клиентите. За тях средната стойност на фактурите е 81,83 лв. без ДДС.

За последния месец на 2012 г. други 2,6% от клиентите имат консумация, надхвърляща 1000 киловатчаса. За тях средната сметка е 218,57 лв. без ДДС.

Средноаритметичната стойност на декемврийските сметки за електроенергия за всички битови клиенти на EVN България в Пловдив, Кърджали, Смолян и други области в Югоизточната част на страната е 48,63 лв. без ДДС, сочи още анализът. Това е с 5,76 лв. повече спрямо средната сметка за месец ноември 2012 г. Във всички посочени данни не са включени клиентите, които имат нулево потребление на електроенергия. Важно е да се уточни и че това са средни стойности на фактури по отделни нива на потребление и не могат да се отнесат към даден конкретен случай, т.е. възможни са различия в месечната фактура за електрическа енергия, уточняват от дружеството.

hard admin

*

Top