РЗИ – Кърджали – Водата във водопреносната мрежа на Крумовград е…

Директорът на РЗИ Кърджали д-р Виктор Русев Кирчев отмени предписанието за СПИРАНЕ [ЗАБРАНА / ползването на водата от водоснабдяване- Крумовград

Read more