„Дънди Прешъс Металс“ Крумовград произведе 949 тона златен концентрат

Директно в предприятието са наети 243 души, разчита и на 138 индиректно заети През изминалото тримесечие най-голямото събитие за нашето

Read more

Документи по Фонд за подпомагане на Микро, малки и средни предприятия

Насоки Проект Приложение А Заявление Проект Приложение Б Бизнес план Проект Приложение Б1 Финансови прогнози Проект Приложение В Декларация ММСП

Read more