Подбор на персонал за предоставяне на здравно – социални услуги

Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна грижа в община Крумовград”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова

Read more