Българските пенсионери в Турция могат да подават декларации за живот до 27 август

Образец на декларацията за живот е достъпна на интернет страницата на НОИ Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че българските граждани,

Read more