За тютюнопроизводителите в бюджета за 2022 г. са предвидени допълнителни 3 млн. лв.

Работим за приключване на дебата за промяна на референтната рамка за подпомагане на тютюнопроизводителите. Очакваме в следващите седмици той да

Read more