Без честване на 24 май тази година

С оглед на създалото се извънредно положение в страната, причинено от пандемията на корона вируса и забраната за организиране на масови мероприятия, тази година няма да можем да отбележим светлия празник на буквите и културата по традиционния начин – с празнично шествие и емоционална програма, но отправяме предизвикателство към нашите талантливи деца да участват в конкурс, посветен на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и с творбите им да усетим духа на празника!

Конкурсът е за ученици от I до XII клас от територията на община Крумовград, с теми „ Моето училище“ и „ За учителя с любов“:
• I-IV клас – рисунка;
• V-VII клас – разказ или стихотворение лично творчество;
• VIII-XII клас – презентация

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИСУНКИТЕ
1. Задължителен формат на рисунките – от блок № 4 до ½ кадастрон.
2. Няма ограничения в техниките за рисуване.
3. Кратко представяне на твореца /трите имена, възраст, учебно заведение, адрес, тел. за контакт/.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТВОРБИ
Всяка работа да бъде в обем до 3 стандартни страници и да е придружена с кратко представяне на автора / трите имена, възраст, учебно заведение, адрес, тел за контакт/

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ
Всяка презентация да бъде с обем до 10 слайда /допуска се индивидуално и групово
участие/ и да е придружена с кратко представяне на твореца/творците – трите имена, възраст, учебно заведение, адрес, тел. за контакт/.

 

НАГРАДИ
Участниците в конкурса получават грамота за участие, а компетентно жури ще присъди първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, съответно 100, 80 и 50 лв., за групови презентации от 150 до 200лв.

В зависимост от обстановката в страната и след преценка, ще бъде организирано награждаване на участниците в конкурса.

Рисунките се представят в деловодството на общината, а творбите и презентациите на имейл адреса на общината: minkrum@abv.bg в срок до 20 май включително.
При необходимост от информация се обръщайте към Тодорка Милева гл.спец. „Култура“ в ОбА – Крумовград, телефон 0885714110.

Успех на всички участници!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *