"БКС" ЕООД

“БКС” ЕООД се намира в края на града по пътя Крумовград- Аврен

Дружеството притежава мощности (техника, транспорт, складови помещения). Заетите са над 80 души.

hard admin

*

Top