Водните ресурси на Крумовград намаляха драстично. Налагат се ограничения!

Във връзка с намаления дебит на питейните водоизточници на територията на община Крумовград е наложително да се въведат ограничения във водоползването

За това информира община Крумовград след проведен разговор с ВиК оператова обслужващ Крумовград

Ето целия текст на съобщението:

“ОБЩИНА КРУМОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ

До жителите на община Крумовград

Уважаеми жители на община Крумовград, във връзка с проведен разговор с Ръководството на ВиК оператора, на основание 82, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба Мо 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и във връзка с намаления дебит на питейните водоизточници на територията на община Крумовград, е наложително да се въведат ограничения във водоползването, като забрана ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства и др., в противен случай ще се наложи да бъде въведен режим на водоползване.

Призовавам всички граждани на Община Крумовград да се отнесат сериозно и отговорно!!!

Кмет на Община Крумовград: пу
/Себихан Мехмед!”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *