В Долна Кула ще избират нов кмет

Президентът ще насрочи дата за провеждане частичен избор за кмет на кметство Долна Кула, община Крумовград. Предложението до Президентството е изпратено от Централната избирателна комисия.
Припомняме, че на 24 септември Общинската избирателна комисия в Крумовград взе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Долна Кула Фейме Межди Мехмед.
След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ЦИК е констатирала, че кметство Долна Кула, община Крумовград, област Кърджали, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ – наличие на население над 350 души общо в населените места, образуващи кметството.
24rodopi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *