В Крумовград изменят и допълват наредбата за местните такси

Съветниците ще определят представител на общината в Областната комисия за изработване на областна здравна карта, както и да актуализират бюджета на общината за 2017 година

Председателят на Общинския съвет в Крумовград Метин Байрамали свиква в понеделник редовно заседание на местния парламент. В проекта за дневен ред са включени осем точки.

 Кметът на общината Себихан Мехмед ще внесе предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Предвижда се изменение и в Наредбата за условията и реда за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Местните законотворци трябва да определят представител на община Крумовград в Областната комисия за изработване на областна здравна карта, както и да актуализират бюджета на общината за 2017 година.

Себихан Мехмед ще докладва за разкриване на група в ЦПЛР – Общински детски комплекс и за формиране на група в Детска градина „Лилия Карастоянова” в село Егрек с деца под минималния брой.

Ще бъде отпусната еднократна помощ на лица и семейства при изключително тежки случаи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link
Powered by Social Snap