Горубсо – Кърджали с намерение за добив на руда в района

Общинска администрация Крумовград съобщава на заинтересованата общественост, че е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от фирма „Горубсо – Кърджали” АД

Кърджали – с изпълнителен директор Живка Ковачева, за реализирането на: „Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Момчилград”, находище „Момчил”, участъци „Обичник”, „Рударка” и „Пловка”. Резюме на инвестиционното предложение: изграждане на открит рудник с три участъка, като добитата руда, която се отнася към полиметалните златно-сребърни руди, ще се преработва в действащите мощности на Обогатителна фабрика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *